O metodzie

 

Psychologia Procesu uczy surfować po falach życia!

Psychologia Zorientowana na Proces (ang. Process Oriented Psychology) inaczej psychologia procesu, praca ze śniącym ciałem, praca z procesem, POP została stworzona przez Arnolda Mindella – fizyka, psychologa, analityka jungowskiego.

Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje…

Psychologia procesu jest metateorią, wykorzystuje elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii poznawczej, systemowych, teorii komunikacji. Pomaga borykać się z problemami dnia codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości.

POP oferuje metody pracy ze snami, twórczością i kreatywnością, wykraczania poza to co znane – inspiruje, pomaga w poszukiwaniach, wydeptywaniu własnej ścieżki rozwoju…

Psychologia zorientowana na proces bada także zjawiska społeczne. Zajmuje się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji i firm. Podejmuje zagadnienia związane z przywództwem, zarządzaniem, komunikacją interpersonalną oraz komunikacją pomiędzy grupami, mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, problemem większości – mniejszości społecznej, marginalizacji grup społecznych, hierarchii i rangi, przywilejów etc…

★Tekst zaczerpnięty ze strony www.processwork.pl