Life Coaching

Kim jesteś? Czego pragniesz?

Coaching to rozwój osobisty ukierowany na cel. Specjalizuję się w długofalowym coachingu transformującym, wymagającym minimum 6-8 miesięcznego okresu zaangażowania w pracę nad celem. Sesje odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu, ale intensywność sesji dostosowuje do potrzeb klienta.
W coachingu transformującym pracuje głównie metodą Psychologii Procesu, ale wspieram się również twórczą wizualizacją, konsultacjami z Kronikami Akaszy oraz pracą z energiami.
Ogólny zarys cyklu sesji wygląda następująco: etap diagnozy 2-3 sesje, wyznaczanie celu 1-2 sesje a realizacja celu to min 8 sesji.

Etap diagnozy to czas nabierania świadomości na temat długoterminowych wzorców. Wydobywamy drzemiący w Tobie potencjał ☺ Przyglądamy się Twoim mocnym, ale też słabym stronom, twoim blokadom i lękom. Tropimy podświadome przekonania i programy uniemożliwiające Ci życie w pełni.

Drugi bardzo ważny etap w coachingu to Etap wyznaczania celu. Bardzo często przychodzicie z obszarem do pracy typu: relacje damsko-męskie czy odnalezienie swojej pasji. Poświęcam 2 sesje na dokładne zbadanie obszaru coachingowego i na odkrycie co jest twoim największym pragnieniem .
Cel coachingowy jest bardzo szczegółowo rozpisywany i zawiera w sobie konkretny cel np. napisanie książki, ale również opis bardziej szczegółowy tj: o czym ma być ta książka, w jaki sposób będziesz pracować nad treścią tej książki, jakie twoje potrzeby w trakcie pisania książki muszą być zaspokojone i jakie ważne aspekty osobowości pisarza mają znaczący wpływ na treść książki. Cel zawiera również opis poziomu esencji czyli energii w jakiej cały proces będzie się odbywał.

Etap realizacji celu to czas stawiania małych ale regularnych kroków w kierunku osiągniecia celu. Pracujemy tutaj nad pojawiającymi się trudnościami , blokadami, momentami demotywacji. Przygotowujemy wspólnie na sesji plan działania na 2 tygodnie, a na kolejnym spotkaniu sprawdzamy, co udało się zrealizować, a czego się nie udało zrobić i dlaczego? Coaching to tandem . Jestem z Tobą w tej podróży. Jestem dla Ciebie wsparciem, pomagam Ci się motywować, przekraczać Twoje ograniczenia i blokady. Kocham swoją pracę bo daje mi możliwość doświadczania z bliska procesu „ rozkwitania” osób, którym towarzyszę. Nie ma nic piękniejszego jak budzenie się do kreowania życia w pełni swojego potencjału. Zapraszam Cię serdecznie na przygodę Twojego życia;)